Лапидаријум у Гучи

Gucha collection of tombstones, Western Serbia by Mihailo Alic on Sketchfab

упутство за преглед 3Д модела: користите леви миш за ротацију лево-десно и горе-доле, скрол за зумирање, десни миш за померање објекта по екрану; на мобилном екрану померање једног прста за ротацију лево-десно и горе-доле, скупљање и ширење два прста за зумирање, два прста за померање по екрану. Трик који ће вам бити од користи при прегледању појединачних споменика, посебно оних који имају слике са више страна: дупли клик на споменик ће га довести у центар екрана и тачку око које ћете се окретати, па само имате да се приближавате и одаљујете, облећете око њега и мењате угао гледања и раздаљину. Да прелетите на постављених 5 позиција у 3Д сцени користите анотације кликом на стрелице у доњем средњем делу екрана.

Прелиминарни 3Д модел, рађен на бази каталога из 1984. и фотографија са интернета можете погледати на https://sketchfab.com/models/7ac8db38d0234f0d87e61e52f9de9a3a
У односу на њега, горњи има много више фотографија високе резолуције које сам сликао при својој посети Гучи августа 2020, као и тачне димензије галерија у којима се налазе. Каталог из 1984. има и низ грешака што се тиче висине једног споменика, позиције другог, и оријентације трећа два споменика. У међувремену споменици 8 и 28 су уклоњени, а поједини претрпели мало више ерозије него у 1984. години када је лапидаријум постављен.

Делимично читање епитафа са прикупљених фотографија из 3Д модела, у загради су текст и димензије из каталога, пре посете Гучи. Остатак покушајте сами да прочитате са споменика у најновијем 3Д моделу:

1. (споменик Станојке, мајке Мијушка ковача, 1839. год, 25*33*90 цм)

2. Овде почива раб божи Тодор Божанић, главни домаћин и дунђер села Гуче... (1876. год, 25,5*44,5*160,5)

3. Овде почива Андрија Давидовић, неимар бист. ... десет ... баистора. Поживе 60. год. Умре 16 јануара 1845. г. Ови билиг дао начинити син, его Јован (24*45*104)

4. Овде ладни спомен бележи гди овај младенац у тамном гробу лежи Ђорђе, син Александре Тајсић, који је рођен 1892 г, а умро 1896 г, 28 априла, бог да му душу прости. На вечност овај спомен му отац Александар подиже и мајка Тодора ///// .... стране у гробу .... свог сарањен младенац син. Ранко?  Драгомир и Драгане? (22*33*85)

5. Овде вене питома ружица Станика, кћер Милосава Кукића из Лисица. Поживи 7 г. а умре 12 декем 1895 г. Овај спомен подиже јој отац Милосав Кукић (18*42*110)

6. (споменик Станије Чворовић, девојчице од 6 година, 22*38*122)

7. (споменик девојчице,  текст потпуно уништен, 14*41*110)

8. (споменик Цмиљане од 1 месеца (1888. год, 12*28*55)

9. Овде почива раб божи Данило Видаковић из села Кушића кои поживи 36 год. Но путујући као кириџија разболи се у путу и умре у селу Горачићима 26 марта 1873 год.
(17,5*22*86)

10. Оваи билиг показуе гди почива раб божи Алесендра Димитриевић житељ горачки. Поживи 39 год. Престави се 10 фебруара у 1865 го. Бог дага про... Терзија, (33*36*136)

11. Ко није у највећој чести и поштењу сељака ... (споменик Рисима Протића, мајстора и предузимача, 1899. год, 28*44*184)

12. (споменик Ранка, дечака од 5 год, 1897. год, 21*38*132)

13. (споменик Боже Бркића, ђака другог разреда основне школе, 1899. год, 25*41*152)

14. Радомир. Овај спомен подигоше му ожалошћени отац Милинко и маика Љубица. (споменик Радомира Бојановића, ђака трећег разреда основне школе, 1896. год, 26*39*180)

15. (споменик Рада Домановића, 1861. год, 24*38*100)

16. Благое М Плазинић. Овде поред свога стрица Илие са десне стране почива раб божии Благое. Поживи 40 г. Престави се 20. јануара 1863 г. Помјани господи во царстви твоем. На полеђини: Колико си покосила (смрти), мене (в) ође, знај и тебе, само време у кое ће нико не зна. Памти и ти, и за то имаи срце чисто. Илиа Плазинић, син Стевана Кнежевића, од фамилије кукољске из Миросавца. Добро дртељни домаћин и трговца. Поживи 73 г. Престави се 9. Октом 1869 г. Бог дага упокои. На страни: Оваи блг подигоше Илии синовац Тривун, и кчер Станисава, и Благоју брат Обрен. А писа и изреза Радослав Чикириз из села Ртју. (27*43*165)

17. (споменик Светислава Јаћимовића, ђака, 1893. год, 26*41*155)

18. Вде е младенац Живана, кћер Сима Ружичића. Умре од 0 г. у 1876 г. (15*26*63)

19. (споменик Јоксима Броћића, члана примиритељног суда, 1861. год, 29*34*177)

20. Овај жалосни споменик показуије три српска војника: Милана Матијашевића из Ћерака, бившег воиника I класе кои поживи 26 г. а погибе на Пазару 24 јуна 1876 го, Вучић, син Миланов, бив тобџија 3 батерије у Крагујевцу. Поживи 24 г а умре 8 јуна 1898 го и тамо сарањен. Радован син п. Миће Матијашевића, бивши ... (40*42*188)

21. Павле, син Младенов. Умре 1840 г. (19*32*45)

22. (споменик Рисима Павловића, ђака чачанске школе од 16 година, 1849. год, 24*37*115)

23. Војник стајаће војске Милета Тривуновић, од 34 (споменик Милоја и Милете Тривуновића, војника, споменик подигнут поред пута, 1876 - 1878. год, 22*44*160)

24. (споменик Тихомира Варагића, тобџије, од 25 год, 1913. год, 27*42*178)

25. Спомен овај показује житеља овог села Лисица Петра Ф Давидовића. Значар 4. чете, И бат, 10 пука, 3 позива. Учестово Србско-Турси Баканск рат 1912 г, и Србско Аустријски Европск рат. Угледни Србин Петар бивши у грађанству кмет (29*42*145). напомена: значар је војник који је трубећи означавао различите маневре које војска треба да испуни, давао знак за напад или повлачење, преносио поруке

26. (споменик Милосава Мариновића, ратника и добошара, 1912. год, 26*41*135)

27. (Овде) почива (  ) Ми(  )ић. Поживи 80 () (у)мре 30 маиа 1824 г. (13*70*70)

28. Овде почива раб божи Милиа Жуић. Поживи 46. г. Умре 15. ноембра 1851 г. (4*49*71)

29. Здај (сад) почивает раб божи Јанко Андрић житељ Лучански. Поживио 80 л. Преставио у 1840 г. Августа 5. дана. Оваи билег удари Вучић син њего. Почившега бива први слуга у Карађорђа. (14*90*150)

30. Када је на Чачку народна слава синула, и Србиа са себе ланац скинула, и кад пашина сила покисла, и Србија Турке потисла, тада е по- (остатак на осталим странама)
(споменик Ђорђа Веселиновића, ратника 1816. год, 31*31*96)

31. 1838 Петар Јаћимовић, булукбаша био за Карађорђа 12 г (28*36*106)

32. (споменик Дмитра Недељковића, буљукбаше, 1806. год, 23*36*164)

33. Овај билиг показуе краброг Србина Тиосава Комадину из села Лисе коие за вјару и отечество от турске воиске на битки на Виловима као воиник јуначки борећи се погинуо 1805 г декембра 27. Оваи споменик удари му син овац Мијаило и Марко и Цветко и синови. Почившег кнеза Богића Комадине. (Н)аписаи и начин(и) Радосав Чикириз из села Ртију (34*43*156)

(I-О, Ю, се чита "ју", у огледалу обрнуто R, Я, се чита "ја")

мој сајт о крајпуташима:

Ultra Home 2002 - 2022