The first YUGO ePublisher
Prvi YUGO izdavač e-knjiga

English text for readers:

What are e-books (Wikipedia)
Advantages of e-books
Text-to-Speech
Meet our Authors
Free sample e-books
Questions?   Buy

Srpski tekst (za čitaoce i autore):
Šta su e-knjige i kako se razlikuju od ostalih elektronskih izdanja?
Prednosti e-knjiga u odnosu na štampane
Upoznajte naše autore
Besplatni uzorci
Pitanja?   Kupi

Postanite naš autor
Kako mi zaštićujemo autorska prava od pirata

San Francisco, US - 
Belgrade, Yugoslavia
Beograd, Jugoslavija - 
San Francisko, Amerika
2001 - 2002