Šta su e-knjige i kako se razlikuju od ostalih elektronskih izdanja?

U oktobru 2001. sam sa našim prvim autorom Nevenom Vitošević diskutovao o tome da li je njena knjiga "A Being That Loves...", prvenac U Go Publish izdavačke kuće, zapravo i prva srpska e-knjiga. Pretrazio sam Internet i našao samo jos tri naslova koja su se mogla kvalifikovati kao e-knjige izdate u Srbiji ili na srpskom jeziku ("Mobilne komunikacije", "Piste u noći" i "Multilevel Marketing"). Ove knjige su tehničkog / biznis usmerenja, čineći Neveninu knjigu prvom srpskom literarnom e-knjigom na Internetu. Kako je u to vreme bio aktuelan i Beogradski sajam knjiga, Novosti su objavile članak o elektronskom izdavaštvu kod nas i pomenule našu e-knjigu.

Posle dosta razmišljanja i istraživanja došao sam do zaključka da odgovor na gornju kontroverzu treba tražiti u definiciji e-knjige. U najužoj definiciji, koja sada preovladjuje, e-knjiga (elektronska knjiga, ebook, eBook, ili e-book) je digitalna verzija štampane knjige koja se preuzima sa internet stranice izdavača ili e-knjižare i zatim čita korišcenjem besplatnog softvera (najpoznatiji čitaci i formati su proizvodi velikih firmi Adobe i Microsoft) na računaru kupca kada je on otkačen sa mreže. U malo proširenoj definiciju, pod e-knjigom bi spadala i izdanja na CD-u, a uslovno i prezentacije na internetu pod uslovom da je ceo tekst knjige na jednoj stranici (što bi omogućavalo jednostavno preuzimanje i skladištenje na računaru čitaoca). Ono što se ne može podvesti pod definiciju e-knjige su prezentacije na internetu na više stranica (prema poglavljima). Ovakva prezentacija, iako vid elektronskog izdavaštva, nije kompaktan proizvod koji se može lako preuzeti, a takodje nije u formi jednog fajla, tj. jedne celine koju čini i štampano izdanje knjige. Knjiga na koju smo navikli još od vremena Gutenberga mora da ima korice, belešku o izdavaču, autoru i ostalim saradnicima, kao i da bude jedinstvena celina obeležena ISBN-om (International Standard Book Number). Slično ovome, e-knjiga mora da ima sve ove sastavne delove i karakteristike da bi se mogla nazvati knjigom, a ne samo elektronskom verzijom teksta knjige.

Mihailo Alić, glavni urednik, U Go Publish

nazad na početnu stranu

1