Digital rights management (DRM) sistemi koje mi primenjujemo omogućuju zaštitu autorskih prava i onemogućavaju neovlasćeno kopiranje i distribuciju (pirateriju) e-knjiga.

Izdavač u saglasnosti sa autorom odabira nivo zaštite (DRM) koji želi na pojedinoj e-knjizi. Maksimalni nivo ograničava čitanje knjige isključivo na jedan ili par kompjutera jednog korisnika. Da bi izašao u susret kupcu i omogućio mu da knjigu pokloni jednom ili par prijatelja, autor se može odlučiti da knjigu zaštiti tako što se ime kupca automatski upisuje na naslovnu stranu i biva vidljivo svaki put kada se ona otvori, smanjujući mogućnost da ce se knjiga previše umnožavati. Naše knjige uobičajeno nose i reklamu za narednu knjigu istog autora, kao i link ka stranicama gde će se ona moci kupiti, pa se ograničenim poklanjanjem kupljene knjige povećava krug potencijalnih kupaca sledeće knjige.

Mi izdajemo knjige u dva formata koji su najzastupljeniji na trzistu, i evo su detalji njihove DRM zaštite:

Adobe Reader e-knjige se mogu čitati iskljucivo na kompjuteru na koji su preuzete po kupovini. Izdavač specificira sledeće dodatne opcije:
Omogući kopiranje pojedinih stranica, svih, ili nijedne. Obično kupcu nije omogućeno da kopira tekst e-knjige.
Omogući štampanje X stranica svakih X dana. Obično kupcu nije omogućeno da odštampa e-knjigu.
Omogući pozajmljivanje. Obično kupcu nije omogućeno da pozajmi e-knjigu.
Omogući čitanje teksta naglas. Ova opcija je obično omogućena.
Omogući da rok upotrebe knjige istekne posle odredjenog datuma, posle koga se e-knjiga ne može vise otvoriti. Obično e-knjige imaju neograničen rok upotrebe.

Microsoft Reader e-knjige mogu imati sledeće nivoe zaštite:
Zapečaćena: kupac ne može da promeni sadržaj ili format knjige, ali može da je pozajmljuje i umnožava.
Sa upisanim imenom kupca: gore opisana metoda koja se zasniva na poštenju i razumnoj upotrebi knjige od strane kupca.
Isključiva: samo kupac moze da je čita na ne više od četiri kompjutera na kome je instalirao i aktivirao čitace korišćenjem svoje e-mail adrese sa kojom je kupio knjigu.

nazad na početnu stranu

1