Tri velike muške teme

Tri velike maskulističke teme: diskriminacija muškaraca (minuti 7 do 11, 35 do 47), rodna ravnopravnost (minuti 32 do 35, 47 do 60) i nasilje u porodici (minuti 2 do 7, 11 do 32). Video možete pogledati i po temama, za koje vam ne treba više od par minuta. Linkovi su u minutažama na Jutjub komentaru na vrhu komentara, samo kliknete na brojku pored teme i video počne od te minutaže. Da li sam rekao: "delite"?  ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=o40-5JJ-Gac

0:00 najbolji inserti
2:08 kvalifikacije gosta za temu rodnih politika
2:39 "silovanje" posle čašice alkoholnog pića
3:43 nasilje žena prema muškarcima
5:14 viktimologija - nauka o žrtvi, ubistva žena
6:55 razvodi i nepravedna podela vršenja roditeljskog prava
10:15 majke se svete bivšim partnerima preko dece
11:25 ubistva žena i muškaraca u nasilju u porodici
16:28 navodna izjava Rokfelera o stvaranju feminizma
19:30 nasilje u porodici, statistike 2004 - 2016
24:06 lažno prijavljivanje nasilja
26:01 otuđenje imovine stečene pre braka
27:46 zloupotrebe prijave nasilja i posledice
29:40 žene biraju alfa-muškarce
32:16 statistike o rodnoj ravnopravnosti i feministički mitovi
33:31 žene zarađuju manje, koja su objašnjenja?
35:28 hetero-seksualni muškarac je eksploatator žena
36:30 diskriminacija očeva u starateljstvu po razvodu
37:23 zajedničko starateljsvo po razvodu
39:50 kako smanjiti broj razvoda?
40:11 manipulacija terminom "samohrani roditelj"
41:04 proširenje diskriminacije muškaraca i van razvoda braka
41:54 feminizam i LGBT
43:21 heteroseksualna parada ponosa
43:40 heteroseksualni muškarac kao meta i njegovo urušavanje
45:01 udvaranje u 21. veku
46:38 definicija seksualnog uznemiravanja
47:00 mit o diskriminaciji žena u zapošljavanju i mit o dohodovnom jazu
50:00 žene i muškarci kao izdržavana lica
51:42 statistike o rodnoj ravnopravnosti iz feminističke i maskulističke perspektive
56:58 žrtve rodne ravnopravnosti u američkoj mornarici
58:20 rodna ravnopravnost je različita od istinske ravnopravnosti
1:00:38 žene u maskulizmu, antifeministkinje
1:02:10 šta je hipergamija?
1:03:50 muške studije na Fejsbuk grupi Glas za muškarce
1:05:17 neporodične žene u CSR
1:06:49 naš Porodični zakon i njegove kontradikcije
1:08:00 ima li nade za porodicu?
1:09:15 uvoz ideologije sa Zapada
1:10:32 mi moramo da se borimo, ali da li možemo da pobedimo?
1:11:20 borba protiv ovih ideologija na Zapadu, aktivnosti Džordana Pitersona
1:13:25 promocija Fejsbuk grupe Glas za muškarce i veb sajta
1:14:50 dokumentarni film Red Pill i Voren Farel, osnivač pokreta za muška prava u Americi

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska