Javna rasprava o nacrtu Zakona o rodnoj ravnopravnosti

On line javne konsultacije o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti (u daljem tekstu: Nacrt zakona), vođene su u periodu od 7. do 31. decembra 2017. godine od strane Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posredstvom javne objave na sajtu nadležnog Ministarstva, kao i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. U okviru navedenih konsultacija na priloženom Obrascu, svoje primedbe, komentare, predloge i sugestije sam dostavio, i prema verziji nacrta koja je u junu 2018. postavljena na sajtu Ministarstva, moja sugestija za član 37. je usvojena, izbacivanjem fraze „i iznošenja detalja iz porodičnog i privatnog života“, jer sam tvrdio da se to ne smatra senzacionalističkim izveštavanjem o nasilju u porodici, već doprinosi razumevanju okolnosti, izbora i ponašanja koje do njega dovode.

U postupku pripreme Nacrta zakona za usvajanje, Ministarstvo je u periodu od 25. juna do 3. jula 2018. godine organizovalo prezentacije i rasprave u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, i Novom Pazaru: https://www.minrzs.gov.rs/najava-sprovodjenja-javne-rasprave-o-e29c88ddc13c7.html

Svoje utiske o decembarskoj verziji nacrta izneo sam u članku objavljenom na portalu Vidovdan, a prenešenom na srbin.info i koreni.rs : http://vidovdan.org/aktuelno/mihailo-alic-sta-donosi-zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti/

Impresije sa javne rasprave u Beogradu i u vezi junske verzije Nacrta zakona, pogledajte u mom gostovanju kod Milana Milenkovića: https://www.youtube.com/watch?v=kXkGQHqSU2I&t=37m12s
U prvom komentaru ispod videa imate minutažu po temama, pa možete da gledate na preskok po par minuta, klikom na minutažu teme koja vas (za)interesuje. Za nestrpljive, evo minutaže i ovde:
37:12 uvod u javnu raspravu o nacrtu Zakona o rodnoj ravnopravnosti (RR)
39:00 predlozi koje sam podneo u javnoj raspravi
41:15 potencijalno nasilje u porodici
44:03 ubrzani tok prihvatanja Zakona o RR
44:36 Zakona o RR kao turbo verzija prethodnih zakona
46:11 Diskriminacija nad muškarcima (starateljstva po razvodu), kvote za očeve
48:10 ženske NVO, najuticajnija je AŽC
49:36 koji je način da se suprotstavi tome?
51:55 grupa Glas za muškarce na Fejsbuku, i podrška žena
52:38 tradicionalni maskulisti i progresivni maskulisti
53:20 ženski aktivizam
54:35 zapošljavanje studentkinja rodnih studija (feministkinja)
56:31 kazne za neprimenjivanje rodne ravnopravnosti
1:02:02 tumačenja zakona, povećanja sukoba
1:02:59 pojmovnik zakona, definicija roda i rodnog identiteta
1:07:44 da li bi ovde mogla da se razradi organizacija koja zastupa ljubav sa kozama?
1:11:00 rodno zasnovano nasilje i nasilje prema ženama u novom zakonu
1:13:11 otvaram fabriku tamnih naočara za muškarce
1:14:37 ravnopravnosti nikada dovoljno, normalne žene dižu glas protiv feminizma
1:16:15 pojam femicida
1:16:54 pedofilija i danak u krvi u tursko vreme, i danas
1:18:42 otimanje dece u Srbiji i Norveškoj, zloupotrebe usvajanja u inostranstvu
1:21:33 pitanja slušalaca: Istanbulska konvencija
1:23:45 (institucionalno) nasilje nad muškarcima
1:26:00 seksualno uzmemiravanje, seksualno ucenjivanje, i na Fejsbuku
1:28:50 rodno osetljivi jezik, i neprimenjivanje u Zakonu o RR
1:30:28 pol X
1:31:15 naknada štete za pretrpljenu diskriminaciju
1:31:58 šta ako žena seksualno uznemirava muškarca?
1:32:48 policija će se samo baviti prijavama međupolnih / rodnih sukoba
1:33:20 posledica je da se štedi na zdravlju muškaraca
1:34:34 pitanje alfa ženke, šale sa rodno senzitivnim jezikom
1:36:33 velike feminističke manifestacije u poslednjih 5 meseci
1:38:26 Brankica Janković procesuira prof. Branislava Ristivojevića
1:39:40 neozbiljno shvatanje problema
1:40:53 feminizam kao neomarksizam
1:41:37 proširena definicija silovanja
1:42:18 NVO žene protiv feminizma
1:44:35 potreba za psihološkinjama će biti sve veća, seminari za sve
1:45:52 implementacija feminizma među migrantima
1:47:46 razvoj porno industrije
1:50:45 odjava

svake srede za SKK piše
Mihailo Alić, analitičar rodne politike, aktivista za porodična i muška prava
www.ultrahome.in.rs/muska