Poziv na Muške studije - tražimo istinsku, a ne feminističku ravnopravnost polova!

Zašto su i kome potrebne Muške studije?

Ženske studije u Srbiji postoje već 25 godina, prvo kao kursevi, a potom kao institucionalizovani programi koji dodeljuju magistarske i doktorske diplome. One proizvode “visoko obrazovan” feministički kadar koji se zapošljava na vodećim pozicijama u NVO i državnoj upravi da nastavi radikalno feministički marš za preuzimanje vlasti i obespravljivanje muškaraca. Kucnuo je poslednji čas da se tom napredovanju stane na put, formiranjem paralelnih Muških studija koje će proizvoditi borce protiv pomenutog trenda, koji je već previše uzeo maha. Muškarci su 25 godina spavali, dok se pred njihovim očima odigravala spora ali progresivna otimačina pozicija, i javnog mnjenja. Ženama pomaže i što čine većinu biračkog tela pa utiču na političare, najveći su potrošači roba i usluga pa utiču na oglašavanje u medijima, a i to što su feministkinje finansijski i moralno potpomognute iz stranih centara moći da sprovode svoju politiku “zaštite” ženskih prava, kroz oduzimanje istih od muškaraca.

Koja je razlika izmedju feminističke i istinske ravnopravnosti polova? Feministkinje pod ravnopravnošću podrazumevaju da se izjednače po broju sa muškarcima na pozicijama političke i ekonomske moći, znači na rukovodećim mestima, da se ne izjednače po broju sa muškarcima na pozicijama koje zahtevaju težak, riskantan, i malo plaćen rad, koja su “tradicionalna” muška zanimanja, i da onemoguće muškarce da se sa njima izjednače po broju u uticajnim zanimanjima u kojima su one u većini (u sudstvu, zdravstvu, prosveti, medijima, kulturi, upravljanju ljudskim resursima, administraciji), kao i na pozicijama starateljstva i vaspitanja dece na koju utiču da budu nastavljači feminističke ideologije.

U Srbiji postoje sledeće vladine institucije koje se bave rodnom ravnopravnosti (RR): Uprava za RR Ministarstva rada i socijalne politike, Sekretarijat za RR, Odbor za RR, Zavod za ravnopravnost polova, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Kordinaciono telo za RR, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Zaštitnik gradjana, ... One se bave prvenstveno ženskim pravima, pa onda osobama netradicionalne seksuale orjentacije (LGBT), pa manjinama i izbeglicama, a muškarcima nikako, iako su oni ti koji svojim porezima kao većina zaposlenih, i velika većina preduzetnika i vlasnika privatnih firmi najviše pune državnu kasu iz koje se finansiraju ove institucije i programi.

A da li je muškarcima potrebna zaštita od diskriminacije? Da li znate da muškarci:

1. žive 5 - 7 godina kraće od žena a rade bar 5 godina duže da bi ostvarili penziju (koju često ni ne dočekaju ili ne stignu da je značajnije iskoriste)

2. u 90% razvoda ne mogu da dobiju starateljstvo nad decom, a često su potom i ometani da ih vidjaju, iako plaćaju alimentaciju

3. nemaju nikakvo pravno sredstvo da osiguraju vidjanje sa decom prema sudskom rešenju posle razvoda, dok je efikasnost naplate alimentacije zagarantovana

4. tri do četiri puta češće od žena završavaju život samoubistvom, posebno razvedeni očevi

5. mogu lako biti lažno optuženi za nasilje u porodici i snositi posledice dok ne dokažu nevinost, dok žena koja ih lažno optuži ne snosi nikakve posledice

6. za jednako težak zločin su u proseku osuđeni na dužu zatvorsku kaznu od žena, i čine preko 90% zatvorske populacije

7. su žrtve silovanja u zatvorima u obimu poredivom sa brojem ženskih žrtava silovanja

8. su žrtve u preko 90% nesreća na radu, i u sličnom procentu obavljaju najteže i najmanje plaćene poslove, najčešće na otvorenom, u kojima je životni vek mnogo kraći nego u kancelarijskim zanimanjima kojima se uglavnom bave žene

9. nemaju organizacije i institucije koji se bave njihovim problemima i potrebama, dok žene imaju stotine dobro finansiranih NVO i mnoge državne institucije

10. , kao što smo rekli, nemaju Muške studije. NO TO ĆE SE USKORO PROMENITI

Kao što znate, a iz gornjeg ste se podsetili, život muškaraca je pun pritisaka, posebno u ekonomskoj oblasti, gde se od njega očekuje da je kvalitetno zaposlen (dok zena ne mora da bude zaposlena da bi bila u vezi sa muškarcem), a oni manje kvalifikovani se odaju kriminalu i pune zatvore, ili izvršavaju samoubistvo ako ne mogu da ostvare očekivanja koja pred njih stavlja društvo, žene ili porodica. Češće su izloženi nasilju i optuživani za isto, a novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici uvodi i kategoriju “mogući učinilac nasilja u porodici”, što svakog muškarca koji bude isprovociran od žene i podigne glas na nju ili dete kvalifikuje za odvodjenje iz stana od strane interventne brigade policije.

Zato vam nudimo, potpuno besplatno: POSTANITE DEO AVANGARDE KOJA ĆE BRINUTI O POTREBAMA UGROŽENIH I DISKRIMINISANIH MUŠKARACA, POSTANITE MASKULISTA, I KRENITE NA MUŠKE ONLAJN STUDIJE: za osnovni kurs porebno je uložiti manje od sat vremena nedeljno, rasporedjeno prema vašim mogućnostima, u toku 10 nedelja, koje prolete u zanimljivim temama i diskusijama sa kolegama i predavačima, na mobilnom dok čekate autobus i surfujete Fejsbukom gde će za vas postojati zatvorena studijska grupa za čitanje i komentarisanje odabranih objavljenih članaka i gledanje videa domaćih i stranih autora.

Prijavite se na Fejsbuk grupi Glas za muškarce (www.facebook.com/groups/glaszamuskarce), ili pogledajte program na www.ultrahome.in.rs/muska/studije

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs
prvi srpski veb sajt o pokretu za muška prava