„Stoički otpor konzumerizmu i imperijalizmu“

Evo kako je autor opisao svoju knjigu:

„Knjiga Mladena Obradovića Bajguta podseća da je stoička škola 839 godina (od 310. g. p. n. e. do 529. g. n. e.) pomagala ljudima da svjesno unapređuju sve svoje kapacitete, te požrtvovano gaje svoju vrlinu. I to ne samo da izdrže ono što ne mogu promeniti, već da se maksimalno fokusiraju na iznalaženju alternativnih načina za postizanje ciljeva. Takva životna filozofija je inspirisala antičku elitu dok je rimski imperator Justinijan I nije zabranio kako bi osigurao svoju totalitarnu vlast. Time je dokazao da je imperiji (onda i sada) najveći neprijatelj čovek koji slobodno misli i javno izražava svoje stavove. Opsesija imperijalnom idejom dominacije nad drugima i enormnom voljom za moć stotinama godina vodi u rat (zavađajući bliske narode ili direktno intervenišući), i svakoj novoj generaciji nameće borbu za slobodu ili robiju.

Imperijalizam (naročito u kolonijama) sprečava ljude da žive u miru i skladu sa prirodom, sa sve sofisticiranijim ideološkim konstrukcijama kao što su konzumerizam, olimpizam, eskapizam, feminizam.

Knjiga ohrabruje čitaoce da smanjujući svoje potrebe (na razumnu meru) oslobađanjem od ovisnosti konzumerizma, i povećanjem svojih mogućnosti, sačuvaju svoje zdravlje i pruže otpor nehumanom poretku.

Cilj knjige je da okupi ljude oko ideje alternativnog društvenog poretka u kojem se svrha ispunjava stvaralaštvom, a ne potrošnjom. Da se napravi novo životvorno, stvaralačko, asketsko društvo ne na ruševinama sadašnjeg (kao što su to radili boljševici), nego na temeljima starog zlatnog etičkog pravila. To društvo bi paralelno egzistiralo sa potrošačkim, pomažući (konkretnim savjetima) ljudima da postanu hrabriji, razumniji, umereniji, pravedniji, zdraviji, pošteniji i skromniji, te da opstanu u sve težim vremenima.

Knjiga se može poručiti na www.stoik.rs

A evo zašto sam ja rešio da je predstavim:

Stoicizam je filozofija iz antičke Grčke koja je danas i ovde više nego aktuelna i potrebna. U situaciji kada skoro svako oseća da nema dovoljno novca, vremena i ljubavi, pravo je vreme da se okrenemo drevnim mudrostima i razumevanju svrhe postojanja. Konzumerizam je jedna trka koju niko ne može dobiti, obećanje sreće je uvek tu negde, odmah iza ugla, a ipak neuhvatljivo. Hrišćanstvo je dosta preuzelo baš iz stoicizma, pa ćete, što ga budete više proučavali, shvatiti koliko nam je blizak. On zagovara odricanje od materijalnog, i posvećivanje duhovnom, nešto kao nereligiozna duhovnost. Za stoike je vrlina vrhunsko dobro, ne novac, ne uspeh, već dobrota, znanje, a potom i mudrost. Razni su bili stoici: od Diogena koji je živeo u velikom buretu i hodao po danu atinskim ulicama sa upaljenom svećom, tražeći čoveka, do rimskog cara Marka Aurelija koji je u predasima bitaka koje je vodio po Panoniji (možda samo par koraka od mesta gde se sada nalazite), beležio svoje misli i verovanja. I kao što se Diogen pitao gde je čovek, a Marko nas upozoravao da svakog jutra budemo spremni da se suočimo sa surovim svetom sebičnih ljudi, tako se i mi danas pitamo koja je svrha života, i kako da ga najbolje proživimo. Stoici nisu hedonisti – ne traže smisao u konzumiranju, već u stvaranju. Nisu ni sebični individualisti, ne bore se za moć i slavu, oni se bore za sopstvenu vrlinu.

Mladenova knjiga koju toplo preporučujem, je jedan lični pogled na ovu filozofiju, crtice iz života ovde i sada, saveti kako da se uklopimo, ali ne i utopimo u opšte potrošačko sivilo i ludilo. Ona je odgovor, i vodilja, rečnik termina, poziv na učenje, stvaranje, i pronalaženje smisla van opštih mesta i potrošačkih vrednosti. Šta još reći, a ne prisetiti se starog slogana: „ako vam je dobro, onda ništa“. Za one koji osećaju potrebu za promenom, koji žele malo svežeg vazduha, i bistre vode, moja preporuka je stoicizam i Mladenova knjiga. Ne morate je čitati od korica do korica, u jednom dahu i danu. Knjiga ima samo 137 strana, ali i pored toga ima dosta sadržaja koje je bolje uzimati u malim dozama, po nekoliko tekstova dnevno (dužine od 1 do 7 strana), i čekati da se slegne, a kasnije po potrebi isčitavati ponovo po temama.

Srećno otkrivanje i učenje!

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska