Zahtevam da budem ZAŠTIĆENA od seksualnog uznemiravanja

Nakon "nasilja u porodici", gde su podbunjivane udate i žene u vezama, feministkinje su prešle na srednjoškolke i studentkinje, po obrascu koji je poznat na Zapadu. U prethodnoj epizodi saznali smo kako mogudanecu.rs, zapravo AŽC (Autonomni ženski centar, krovna feministička organizacija u Srbiji) obučava devojke da ne moraju (a mogu i da neće, kako sam naziv sajta kaže) da ispunjavaju očekivanja svojih mladića / patrijarhata. To je deo socijalnog inženjeringa stvaranja "nove žene" koja ima prava da neće, i "novog muškarca" koji joj ta prava neće dovoditi u pitanje. Polazeći od slogana "Moje telo, moj izbor", opravdava se neodgovornost, abortus, neposlušnost, neumerenost, bezdetnost, odbacivanje braka, čak i heteroseksualnosti ("Ženi ne moraju da se svidjaju muškarci", iz grafika prethodnog članka[0]). Nova kampanja pod nazivom ZAŠTIĆENA ima u fokusu studentkinje.

AŽC-ovo istraživanje "Mladi i iskustvo seksualnog uznemiravanja" tokom kog je juna 2018. ispitano 600 mladih (18 - 30 godina) u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Kampanja u medijima počinje od početka oktobra, a pridružuje joj se i Zorana Mihajlović, predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. "Srbija je tek od prošle godine ovakva i slična ponašanja kvalifikovala kao krivično delo polno uznemiravanje (Krivični zakonik, član 182a) za koje je zaprećena novčana ili kazna zatvora do šest meseci (ili do tri godine, ako je delo učinjeno prema maloletniku). Važno je da znamo da devojke i žene različito reaguju na ove oblike seksualnog nasilja, ali i da sve radnje sa seksualnom konotacijom koje čine da se osećamo poniženo ili uplašeno jesu krivično delo", dodaje predstavnica AŽC-a. A sada da vidimo koje je to nasilje za koje se ide u zatvor do tri godine: "Najčešći vid seksualnog uznemiravanja u Srbiji koji doživljavaju mladi je nazivanje neprimerenim nadimcima. Nadimke poput „lutko“, „zlato“, „cico“ doživljava čak 8 od 10 devojaka. Slične neprimerene nadimke doživljava samo 1 od 10 mladića. Slanje poljubaca, zviždanje i oblizivanje doživljava svaka druga devojka i tek svaki šesti mladić. Neželjene poruke i telefonske pozive seksualnog sadržaja dobija 6 od 10 devojaka i 3 od 10 mladića. Tu su i neželjeno dodirivanje, priljubljivanje, unošenje u lice ili samododirivanje muškaraca po intimnim delovima tela". Da bi sve to bilo grafički prikazano za omladinu koja nije navikla da čita, na poznatom veb sajtu mogudanecu.rs otvorena je posebna infografik stranica[1]. Ovo u mnogome podseća na situaciju u srednjem veku kada je veliki broj vernika bio stvarno nepismen (za razliku od današnje omladina koja može samo da čita tekstove do dužine SMS poruka, ili komentara na društvenim mrežama), pa su priče iz Biblije pričane fresko slikama na zidovima crkve.

Da bi se buka oko ovih nedoličnih ponašanja podigla na nivo nasilja, potrebno je izvršiti pritisak na fakultete u Srbiji da "unaprede zaštitu studentkinja i studenata od ovog oblika nasilja", pa je na pomenutom veb sajtu postavljena kratka anketa[2]:
 

Zanimljivo je kako anketa funkcioniše: ako na prvo pitanje odgovorite pozitivno, pojavljuje se drugo pitanje, klik na bilo DA ili NE ne proizvodi nikakvu reakciju, a klik na DA ili NE trećeg pitanja (koje je odmah ispod drugog), kao i na NE prvog, vode na stranicu za prijavu gde po odabiru univerziteta (izbor od 17), se automatski otvara pismo u vašem odabranom mejl programu, pa samo trebate da kliknete na dugme "pošalji", i postajete (sa)učesnik u ovoj feminističkoj kampanji:

Za one kojima još uvek nije dovoljno jasno šta je seksualno uznemiravanje, postavljena je i interaktivna stranica sa kockicama, svaka sa po jednim uznemiravanjem, koje se na klik otvaraju, da bi igra otkrivanja bila zanimljiva. Meni je najviše bilo zanimljivo što sam pronašao čak četiri slovne / gramatičke greške, što pokazuje da koliko god ljude platili, a ostavili bez nadgledanja kvaliteta rada, rezultat mora da bude neprofesionalan:

Sve što možemo da vam preporučimo da bi se zaštitili, ako se od progona feministkinja uopšte može zaštititi, je da pre nego što neku nazovete „lutko“, „zlato“, ili „cico“, proverite da li je punoletna, da bi rizikovali samo šest meseci zatvora umesto tri godine. A neke žene se i za ubistvo izvuku sa tri godine zatvora, no vi niste te sreće ako ste muško, ili se još niste prijavili kao transrodna osoba, u kom slučaju će vam se uznemiravanje oprostiti jer će se podvesti pod drugarski nesporazum.

------------------------------
[0] http://www.ultrahome.in.rs/muska/MarkoPriznao.html , http://xn--j1aat.xn--90a3ac/2018/10/20/marko-je-priznao-da-je-pogresio-da-se-nasilnicki-ponasao-i-preuzeo-odgovornost/
[1] http://mogudanecu.rs/zasticena-infografik.html
[2] http://mogudanecu.rs/zahtevaj-da-budes-zasticena
[3] http://mogudanecu.rs/zasticena

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska