Abortus jeste pravo mečke, kontrola populacije, i zastranjivanja feminizma

Naslov je zamišljen kao prst u oko feministkinjama, da se malo probude i reaguju, no odmah potom krećemo sa saznanjima iz biologije o seksualnom životu i reprodukciji medveda. Kako su medvedi životinje koje vode usamljenički život (posebno mužjaci, dok majka i odrasle ćerke doživotno ostaju zajedno i dele teritoriju na kojoj se hrane), mužjak u vreme parenja nađe i oplodi ženku, pa ode svojim putem, dakle nema nikakvu obavezu izdržavanja, pribavljanja hrane ni za mečku, ni za potomstvo. U tim okolnostima i jeste logično da ženka ima pravo da odlučuje o svom telu i potomstvu. Kod ljudi je obrnuto, oni su društvene životinje, a mužjak ima obaveze prema potomstvu, ali žena i dalje ima sva prava kao i mečka. Pa kome je onda bolje (šaljivo) - medvedu koji ne mora da trpi ženku ostalih 364 dana u godini, i ne mora da plaća alimentaciju po razlazu, ili muškarcu? Uostalom, kako to mečka odlučuje o prekidu trudnoće, tj."abortusu"?  Kada mečka bude oplođena, obično u junu, jaje će ostati u stanju čekanja do novembra, ili vremena kada nađe jazbinu. U to vreme, ako je nagomilala dovoljno masnih naslaga da izdrži trudnoću, oplođeno jaje će se učvrstiti u materici, i meče će početi svoj rast dok ona prespava zimu. Ako ovi uslovi nisu ispunjeni u vreme njenog odlaska u hibernaciju u jazbini, njeno telo će absorbovati (pojesti) jaje, i do trudnoće neće ni doći. Ovo je medveđa verzija abortusa, naravno ne zato što je procenila da će joj potomstvo smetati za dalje karijerne planove, nego jer možda ne bi iznela trudnoću, ili se mečići ne bi rodili u sredini sa obiljem hrane da prežive. To je način kako Priroda reguliše populaciju medveda, i zato njima ne trebaju sredstva zaštite od neželjene trudnoće.

Za razliku od medveda, ljudsku populaciju kontroliše društvo putem ideologije, kulture ili religije, koju kontrolišu vladajuće elite. Njima je kroz istoriju odgovaralo da se ljudi množe jer su im trebali za proizvodnju, ratovanje i plaćanje poreza. U četvrtoj tehnološkoj revoluciji, ljudsku ulogu u sve ove tri oblasti će zameniti roboti i Veštačka inteligencija, pa elite finansiraju feminizam i LGBT-izam da redukuju populaciju, kroz smanjenje reproduktivno sposobnog heteroseksualnog stanovništva na račun proširenja nereproduktivnog LGBT-a[1]. Stoga je do sredine 20. veka fokus bio na porodici, a sada je na njenom rasturanju. U patrijarhatu su razvodi bili retki, u socijalizmu znatno relaksirani i češći (do sredine 1990-ih razvodio se svaki peti par), jačanjem radikalnog feminizma do 2016. je ovaj odnos porastao na svaki četvrti[2], a samo dve godine kasnije, zbog primene novog Zakona o sprečavanju "nasilja" u porodici, svaki treći brak se raspadne (od aprila 2018. do marta 2019. novo-sklopljenih brakova je bilo 36.635, a razvoda 12.159)[3]:

Pored abortusa, druga velika tema feminizma je femicid, odnosno ubistva žena. Na osnovu prosečno 32 ubijene žene u Srbiji godišnje zasniva se sva povika o nasilju u porodici, iako te 32 smrti čine samo jedan posto od svih umrlih nasilnom smrti u Srbiji[4]. Nebitno je što 10 puta više žene završi život samoubistvom nevezano sa nasiljem u porodici, i to što su u tri četvrtine nasilnih smrti žrtve muškarci, bitan je samo onaj jedan posto na kome se bazira sav progon prosečno 40.000 muškaraca godišnje. Znači na svaku ubijenu ženu, procesuira se bar 1.000 muškaraca za sumnju, tj. potencijal, za nasilje u porodici. Naravno, maskulisti su našli vezu između ove dve teme, i iskazali je u sledećem mimu (autor sam ja):

Govoreći o abortusu i femicidu, srodne teme su čedomorstvo i preljuba, oba zločina koja su ranije surovo kažnjavana, u nekim društvima i smrtnom kaznom za ženu[5]. U Starom Rimu, i današnjim muslimanskim zemljama koji imaju šerijatsko pravo kao zakonski okvir, preljuba je bila smrtni greh, koju je u Rimu mogao kazniti otac, a u muslimanskim zemljama rulja javnim kamenovanjem do smrti. Ne zalažem se ni za jednu od ovih metoda, samo želim da podsetim žene kako su daleko napredovale u ravnopravnosti polova, jer je danas preljuba dekriminalizovana i destigmatizovana, a čedomorstvo je ubistvo sa olakšavajućom okolnosti. Stoga tražim da pokažu saosećanja sa progonom heteroseksualnih muškaraca od strane radikalno feminističkih zakona za "zaštitu" žena od "nasilja", kao i da kritikuju otimanja dece i imovine u razvodu. U Starom Rimu, žena je po razvodu mogla samo da odnese svoj miraz, i to ako nije počinila preljubu, a o podeli "zajedničke" imovine, i samostalnom starateljstvu nad decom nije mogla ni da sanja. Danas je potpuno obrnuto, muškarac pod proizvoljnom prijavom nasilja u porodici biva "udaljen" iz kuće u košulji, dobija tužbu za razvod braka, sa sasvim neizvesnom mogućnosti da viđa decu koju će skoro do kraja svog života morati izdržavati (ako studiraju, do njihove 26. godine).

Danas smo daleko otišli u suprotnu stranu od patrijarhata, potrebni su nam "Čuvari ravnopravnosti" (UG osnovano na Dan pobede nad fašizmom 9.5.19. u Beogradu)[6] da klatno ravnopravnosti polova vrate u sredinu.

------------------------------------- linkovi za dalje čitanje ------------------------------------
[1] http://xn--j1aat.xn--90a3ac/2019/04/01/mehanizmi-feministicke-subverzije-i-lgbt-zacije-heteroseksualne-populacije/
[2] http://publikacije.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20176008.pdf
[3] http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/pdf/G20193006.pdf
[4] http://xn--j1aat.xn--90a3ac/2017/11/15/o-koje-32-nasilne-smrti-od-3200-godisnje-najvise-cujemo/
[5] http://xn--j1aat.xn--90a3ac/2018/11/25/cedomorstvo-i-femicid/
[6] http://www.ultrahome.in.rs/muska/cuvariRavnopravnosti.html

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska