Autor
prvog srpskog veb sajta o pokretu za muška prava (od 2017.)
www.ultrahome.in.rs/muska
i njegovi doprinosiˆ:

biografija

grupa

kanal

VEĆINA TEKSTOVA

prvi tekst objavljen od strane 
nekog autora iz Srbije 
o borbi za reproduktivna 
prava muškaraca i njihovoj 
diskriminaciji, 
iz 1999. godine
prevod

 

feministička i senzacionalistička štampa o meni


2018.

2019.
moje knjige

UltraHome 2002 - 2019