Аутор
првог српског веб сајта о покрету за мушка права (од 2017.)
www.ultrahome.in.rs/muska

и његови доприноси:

први текст објављен од стране неког аутора из Србије о борби за репродуктивна права мушкараца и њиховој дискриминацији, из 1999. године

ПРЕВОД

ЧЛАНЦИ

UltraHome 2002 - 2017