Uticaj feminističkih zakona, kampanja i ideologije na demografski pad

Teza 1: Feministički uticaj na rad Centara za socijalni rad (CSR) i njihova uloga u rasturanju brakova: CSR su pod finansijskim uticajem Švedske i ostalih skandinavskih vlada i njihovih agencija i NVO, kao i domaćih, posebno Autonomnog ženskog centra (AŽC) koji im neprestalno drži seminare. Tako su se oni od centara koji mire partnere pretvorili u one koji ih zavadjaju, i žene otvoreno uče da provociraju i prijavljuju muževe, kako bi im "pomogli" da se što lakše i brže od njih razvedu i otmu im decu i imovinu. CSR su postali ispostave AŽC-a.

Teza 2: Emancipacija žena i zapošljavanje putem kvota, kao i njihovo napredovanje preko denuncijacije predpostavljenih, marginalizuje socijalni i ekonomski značaj muškarca i čini ga neinteresantnim kao bračnog partnera (jer je ili nezaposlen, ili na poziciji gde nema moć i dobre prihode).

Ekonomska emancipacija žena i pristrasna primena dodele starateljstva nad decom po razvodu dovela je do povećanog broja razvoda (jer su žene automatski dobitnici, i one ga najčešće iniciraju), i jednoroditeljskih porodica u kojima otac suprotno svojoj volji neće biti prisutan (što će imati dalje negativne posledice po naredne generacije).

Uz finansijsku podršku države „žrtvama porodičnog nasilja“, a to će navodno biti svaka druga razvedena žena, pomoći jednoroditeljskim porodicama ("samohranim" majkama), i ekonomsko osnaživanje žena putem zapošljavanja preko kvota, muškarac će postati nepotreban, sem kao poreski obveznik, i kao obveznik alimentacije za decu koju više neće moći viđati.

Kako ekonomska moć žene raste, ona ima sve veće zahteve i očekivanja od partnera, a muškarac kome moć opada postaje neinteresantniji ženama, pa se oni sve redje nalaze. Tako dolazi vreme kada se zapravo mora raditi na osnaživanju "muškaraca", a ne žena.

Teza 3: Plašenje žena nasiljem i ubistvima u porodici, i neplaćenim kućnim radom, i odbijanje muškaraca od žena pravnom i institucionalnom nezaštićenošću po razvodu, i pri lažnom optuživanje za nasilje, seksualno uznemiravanje i "silovanje", dovodi da oba pola gube zainteresovanost za brak i porodicu.

Žene se institucionalno, finansijski, i karijernim obećanjima podstiču na lažna prijavljivanja seksualnog uznemiravanja, proganjanja i silovanja od strane muškaraca, sledećim načinima: kampanjama (#MeToo, #znak_paznje), mitovima (Dohodovni jaz, Manja zaposlenost žena, Neplaćeni kućni rad), i zakonima o diskriminaciji, nasilju u porodici i rodnoj ravnopravnosti.

Teza 4: Feministička ideologija insistira da je žena gospodar svog tela, da ima pravo da odluči o abortusu, ima izbor da li će, kada, i koliko puta rađati. Tako da žena onda odlaže sa radjanjem u nadi da će naći što boljeg partnera, a šanse joj se zapravo sa vremenom smanjuju. „Seksualna revolucija“ sa kraja 1960tih takodje nije pomogla stvaranju porodice, a negativno je uticala na povećani broj neželjenih trudnoća, abortusa, seksualno prenosivih bolesti, gde oba poslednja mogu imati sterilitet kao posledicu.

Teza 5: Poverenica za zaštitu  ravnopravnosti Brankica Janković je nedavno izjavila  da su „žene sve spremnije da prijave diskriminaciju na poslu“. Jer dok je žena i feminističke politike biće i diskriminacije, a posledica je da nijedan poslodavac više neće moći da otpusti nijednu ženu, jer će ona uvek prijaviti diskriminaciju, a kao što već znamo ženama se uvek veruje, one su uvek nevine žrtve. Neće pomoći ni to što su žene u 80 - 90% slučajeva sudije, psiholozi i socijalni radnici, pa svakako znamo kakav će biti ishod presuda u slučajevima "diskriminacije". Posledično, kada poslodavac bude morao da redukuje broj zaposlenih, on neće moći da otpusti one koji mu najmanje trebaju i doprinose, već će to morati da budu beli, heteroseksualni muškarci, jer su sve ostale "manjine" zaštićene kao beli medvedi, što će dovesti do daljeg urušavanja ekonomije, porodice, i demografskog kolapsa koji će se u narednim godinama intenzivirati.

Predavanje sa gornjim temama, pod nazivom "Zakonska rešenja koja marginalizuju ulogu muškarca u porodici i reprodukciji", održano je 14.4.18. u Patrijaršiju SPC u Beogradu, u okviru simpozijuma "Stvarni uzroci Bele kuge u Srbiji - polazni osnov za rešenje problema". Snimak možete pogledati, komentarisati i oceniti na Jutjubu: www.youtube.com/watch?v=DQwszBC_1fU, gde u prvom komentaru imate i linkove / minutaže po temama, pa klikom na iste možete na preskok pogledati snimak:

0:00 uvod o ratifikaciji Istanbulske konvencije
1:14 ko su maskulisti?
2:14 uzroci demografskog pada
3:36 Biblijska referenca
4:42 diskriminacija muškaraca
6:58 kako se žene odbijaju od braka i porodice
7:53 tradicionalna podela rada i uključenje žena na tržište rada
9:14 kome koristi feministička ideologija, i ko je finansira?
10:42 Globalizmu je svejedno ko živi na prostoru nacionalne države, a migranti su još bolji izvor jeftine radne snage i potrošača
11:45 stanje u Srbiji u 21. veku
12:23 bujanje NVO sektora i politika licemerne rodne ravnopravnosti
13:51 Zakon o sprečavanju nasilja u porodici
18:28 kvote za zapošljavanje žena, postoje od Zakona o ravnopravnosti polova iz 2009.
22:52 zastupljenost žena u sudstvu, socijalnom radu, medju sudskim veštacima za pitanja starateljstva, inicijativa za uvodjenje kvota za očeve po razvodu
24:20 slabljenje ekonomske pozicije muškaraca i "osnaživanje" žena - trendovi koji negativno utiču na zasnivanje brakova i imanje dece
26:14 finansijska podrška država "žrtvama" nasilja, i "samohranim" majkama
27:52 Zakon o rodnoj ravnopravnosti, nova nasilja za progon muškaraca
28:55 ubistva žena u porodičnom nasilju, 1% od svih nasilnih smrti u Srbiji
29:49 "neplaćeni" kućni rad
32:08 kampanja "znakovi upozorenja" u vozilima javnog prevoza
32:58 zaključak i rešenje
33:55 komentar Dr. Bojana Cakića, moderatora i organizatora Simpozijuma
35:22 rešenje za nasilje u porodici
37:24 pitanja iz publike
41:05 mala zastupljenost fizičkog nasilja medju prijavljenim nasiljem, dominacija potencijalnog nasilja

Predavanje se bazira na dva članka:
www.ultrahome.in.rs/muska/zakoniMarginalizujuMuskarce.html (duža verzija, 5 strana)
www.ultrahome.in.rs/muska/zakonskaResenjaZbornik.html (kraća verzija, za zbornik, 3 strane)
i
www.ultrahome.in.rs/muska/neplaceniKucniRad.html

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska