Da li ste pedofil, testirajte se dok ne bude kasno

Uhvatili ste sebe da na letnjem korzou gledate devojke za koje niste sigurni da su punoletne? Mlad ste muškarac i neoprezno ste se upustili u seks za jednu noć sa devojkom čiju ličnu kartu niste prethodno pogledali (a ko bi u žaru strasti?)? Sredovečan ste muškarac bez partnerke ili matori samac? Na položaju ste, i nabacuju vam se srednjoškolke koje su kod vas na praksi (slično kao Bil Klintonu Monika Levinski, mada ona nije bila maloletna, ali je on bio oženjen)? Matorac ste bez naslednika, a sa par nekretnina u centru grada? Otac ste ženske bebe ili deteta, a žena je na nagovor feministkinja iz CSR rešila da se razvede od vas? Aktivista ste za muška prava, i slutite da će nakon progona muškaraca pod izgovorom nasilja u porodici, seksualnog uznemiravanja ili silovanja (čak i u braku), uslediti progon etiketiranjem za pedofiliju, i alarmirate javnost preko društvenih mreža?

U svim navedenim slučajevima možete postati žrtva lažnih optužbi za pedofiliju, jer vam se može nešto oteti: ugled, imovina, dete, društveni ili profesionalni položaj. U Srednjem veku su usamljene babe koje su pričale protiv vlasti spaljivali na lomači kao veštice, a danas starije muškarce društveno ubijaju optužbom za pedofiliju. Sve da je neka od njih i bila veštica, isto toliko će među optuženima biti i stvarnih pedofila, ostali će biti kolateralna šteta. Za progon na osnovu prijava za nasilje u porodici sam pre godinu dana nedvosmisleno utvrdio da je samo svaki deseti prijavljeni muškarac kriv za fizičko nasilje minimalnog intenziteta, u ostalim slučajevima su prijave opravdavane ženskim strahom ili samo izjavom da bi do nasilja moglo doći na bazi verbalnih pretnji ili obostranog nasilničkog ponašanja, za koje je potom isključivo muškarac ispaštao[1].

Pošto se terminom "pedofilija" licitira, iz neznanja ili feministički zlonamerno, da vidimo prvo kako je taj termin i delo definisano i sankcionisano u zakonu[0].

U našem Krivičnom zakoniku pojam "pedofilija" ne postoji,

već samo obljuba i polne radnje sa licima, gde se ona definišu u članu 112: "(8) Detetom se smatra lice koje nije navršilo četrnaest godina, (9) Maloletnikom se smatra lice koje je navršilo četrnaest godina, a nije navršilo osamnaest godina, (10) Maloletnim licem smatra se lice koje nije navršilo osamnaest godina". U članu 180 ("obljuba sa detetom") definišu se kazne za ovo delo, kao i dodatno ukoliko je pri tome došlo do teške povrede ili smrti deteta, ali se kaže i "neće se kazniti učinilac, ako između njega i deteta ne postoji značajnija razlika u njihovoj duševnoj i telesnoj zrelosti". Član 181 ("obljuba zloupotrebom položaja") definiše delo ako "nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice" zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu maloletnika ili deteta, kao i za slučajeve kada nastane trudnoća ili smrt. Član 182 ("nedozvoljene polne radnje") kaže da su nedozvoljene sve polne radnje van obljube (genitalnog seksa) ostvarene u okolnostima navedenih "krivičnih dela protiv polne slobode" (silovanje, obljuba sa nemoćnim licem, obljuba sa detetom, obljuba zloupotrebom položaja). Iz svega se može zaključiti da obljuba sa maloletnikom nije krivično delo sem ako nije izvršeno uz primenu sile ili zloupotrebu položaja, ali u daljem razmatranju videćemo da je to samo teorijski tačno.

Novo-dodati članovi ovog zakonika posebno su interesantni:

Član 182a ("polno uznemiravanje") opisuje "svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje", što opet nije opis dobrovoljnog seksa nezavisno od uzrasta učesnika. On ima dva stava: "(1) Ko polno uznemirava drugo lice, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci, (2) Ako je delo učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine". Kao i u seksu sa punoletnim osobama, ako se one posle predomisle mogu da tvrde da seks nije bio dobrovoljan (obostrano saglasan) već silovanje, tako i sa maloletnikom, sve zavisi od njenog / njegovog kasnijeg iskaza.

Član 185b ("Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu") za one koji nisu obazrivi, pa četuju sa osobom čije godište i identitet nisu detaljno utvrdili: "(1) Ko u nameri izvršenja pomenutih krivičnih dela, koristeći internet ("računarsku mrežu ili komunikaciju drugim tehničkim sredstvima") dogovori sa maloletnikom sastanak i pojavi se na dogovorenom mestu radi sastanka, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom, (2) Ko delo iz stava 1. ovog člana izvrši prema detetu, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina". Ovo je smišljena klopka za pedofile, za koje je dovoljno da se samo dopisuju, a potom i pojave na sastanku sa "maloletnim licem", a zapravo inspektorom za suzbijanje visoko-tehnološkog kriminala.

Ko može biti lažno optužen za pedofiliju?

Iako je pedofilija seks sa decom (znači sa licima ispod 14 godina), "branioci" dečijih prava i moralisti njegovu primenu proširuju i na seks sa svakim maloletnim licem, a čak i na punoletna lica gde je razlika u godinama veća od 20 godina, tj. da se izrazi frazom "može otac da joj bude". Po tako proširenoj definiciji i Tramp je pedofil, a posebno supruga francuskog predsednika Makrona (u oba slučaja razlika je 23 godine), jer je u doba zavođenja bila nastavnica svom budućem mužu, pa se može govoriti o (nedokazanoj) obljubi zloupotrebom položaja. Uglavnom se radi o neobaveštenosti, ili manipulaciji feminističkih krugova ka povećanju aktivacije masa u nazovi zaštiti dece, a zapravo se radi o progonu muškaraca koji su im glavna smetnja u dolasku na vlast. Naravno da pedofilije ima, kao i silovanja, no u znatno manjoj meri nego što je potrebno da bi se digla velika prašina i dobila masovna podrška. Borbu protiv pedofilije je u Srbiji podspešilo ubistvo Tijane Jurić, koja je imala 15 godina, i čije ubistvo, a ne samo silovanje, je dovelo do povećanja kazni za pedofile.

Vratimo se kategorijama muškaraca iz uvoda koji su primarni kandidati za lažnu optužbu za pedofiliju. Samo pisanje i diskutovanje pedofilije, ako se radi hladne glave, i pominjanjem zloupotreba i lažnih optužbi, automatski dobija etiketu podrške pedofiliji. Isto je kao i sa nasiljem u porodici, feministkinje i njihovi zombi pratioci dozvoljavaju samo anatemisanje nasilja prema ženama, a svaka analiza, kritika žrtava i njihovih izbora i ponašanja nailazi na žustri otpor i osudu. Ako se u to unese i maskulistička perspektiva i u tom lovu na veštice vide elementi progona heteroseksualnih muškaraca, onda je takav pokušaj skopčan sa etiketiranjem, pretnjama i progonom kritičara na društvenim mrežama, i pokušajem društvene izolacije ili fizičke eliminacije autora. Ljubavne veze starijih muškaraca sa maloletnicama su retke, i često inicirane od strane same maloletnice, jer je za 40+ muškarca gotovo svejedno da li će biti sa nekom od 17, ili nekom od 19 godina, osećaj je veoma sličan. Ali ako se od tog muškarca može nešto uzeti, onda mu se podmetne maloletnica da bi njegov greh bio veći, posebno kada ona kasnije izjavi da nije dobrovoljno pristala na odnos, kako bi sebe oprala pred sredinom, a njega uvalila da robija višestruko duže nego da je ona bila punoletna. Dakle, sredovečnim muškarcima se ovakva veza nikako ne isplati, jer kada se otkrije, scenario će verovatno biti takav, a pošto se ženama uvek veruje, on je zaglavio dug zatvor i društveni prezir.

Ako ste deka nemojte tuđu decu milovati po glavi ili držati u krilu, ako ste sredovečan muškarac ili matorac ne razgovarajte sa devojkama i mlađim ženama. Na poslu se klonite svih razgovora sem o poslu, nikako sa koleginicama ne izlazite na piće. Ako vam kažu da ste paranoični u vezi namera žena, odgovorite im da ste samo oprezni.

U slučajevima razvoda nakon juna 2017, kada je počeo da se primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, gotovo i da nema razvoda gde žena nije tvrdila da je bila žrtva nasilja, a one koje su imale maloletno žensko dete tvrdile su da je ono bilo predmet seksualne zloupotrebe oca. Kao dokaz se navodi da ju je kupao, i pri tome dodirivao (kao da postoji beskontaktno kupanje), ili bilo koje druge slične optužbe kako bi se brak što pre razveo, a očev uticaj i prava što više smanjila ili potpuno oduzela.

U zaključku,

optužbe za pedofiliju su samo sledeća metoda kojoj feministkinje pribegavaju u progonu muškaraca, nakon optužbi za nasilje u porodici[1], seksualno uznemiravanje[2] i silovanje[3] koje su već uspele da povećaju ugroženost i uplašenost muškog roda i odbiju ih od daljih kontakata sa ženama, jer više nisu sigurni koje su dobronamerne, a koje zlonamerne, i u kom trenutku i prve mogu da se pretvore u ove druge.

Goran u komentaru na Fejsbuk grupi Glas za muškarce piše: "Očigledno samo pominjanje reči pedofilija, čak i kad je realna analiza u pitanju, izaziva kod većine ljudi osudu. Tako su programirani putem medija, bez razmišljanja impulsivno negativno reaguju". Suština je da se jednim zastrašujućim i ostrašćenim terminom ne mogu nazivati (i potom tretirati) dve veoma različite pojave: jedna gde je nasilje nad detetom i druga gde je pristanak ili čak inicijativa skoro punoletne osobe. Treba uzeti u obzir i ličnu perspektivu i interese komentatora: "Velika većina žena od 30 i više će biti protiv seksa muškaraca sa maloletnicama, surogacije i prostitucije, kao što će i veliki broj mladića biti protiv toga da stariji muškarci "zavode" starije maloletnice i mlađe punoletnice. Slično, stariji muškarci će odobravati, ili bar neće biti protiv ideje da starije maloletnice imaju seks sa kim one odluče. Ovakvi etički stavovi su lično motivisani, i okrenuti prema konkurenciji: starije žene ne vole kada im mlađe konkurišu, kao i što mlađi muškarci ne vole da im stariji konkurišu. Zato će mlađi muškarci vikati "pedofilu" starijim koji su im konkurencija, a starije žene će im se pridružiti, iz istih sebičnih razloga".

------------------------------------- linkovi za dalje čitanje ------------------------------------
[0] https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni_zakonik.html
[1] http://www.ultrahome.in.rs/muska/kolikoNasilja.html
[2] http://www.ultrahome.in.rs/muska/uznemiravanjeAZC.html
[3] http://www.ultrahome.in.rs/muska/pristanak.html

Mihailo Alić
www.ultrahome.in.rs/muska