Ovo je stranica o "nasilju u porodici", zapravo nasilju nad porodicom
i kritici novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
a od skora i o seksualnom uznemiravanju
 
 Piramida nasilja nad muškarcima
 
 Cena "zaštite" žena od "nasilja"
Seks je silovanje u odsustvu pristanka
Počelo je, počelo! U ime žena 
Nulta tolerancija na nasilje
Saopštenje grupe Glas za muškarce 
povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
Seksualno uznemiravanje na fakultetima u Srbiji, kampanja AŽC-a
 Zahtevam da budem ZAŠTIĆENA od seksualnog uznemiravanja
Marko je priznao da je pogrešio, da se nasilnički ponašao, i preuzeo odgovornost
Koliko nasilja ima u 44.728 prijava nasilja u porodici?
Branislav Ristivojević, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Seksualno uznemiravanje u Srbiji
Dragana Kolarić, sudija ustavnog suda i redovna profesorka na Kriminalističko-policijskoj akademiji
Istanbulska konvencija - trojanski konj demografskog pada
 Miša Djurković, direktor Instituta za evropske studije
Jedanaest puta povećano nasilje u porodici u odnosu na prošlu godinu?
"Tek svaka peta porodica bez nasilja"
"Baka" koja je otrovala 100 muškaraca, i "monstrum" koji je ubio suprugu
Srbija evropski lider u nasilju u porodici (nad ženama)
USTANITE PROTIV OVOG ZLA
O koje 32 nasilne smrti od 3200 godišnje najviše čujemo?
Kada muškarci postanu samo statistika Autonomnog ženskog centra

www.ultrahome.in.rs/muska